Giá bạc chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 31-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã thành công để đạt được mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 28,00 và cố gắng phá vỡ nó, hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng tăng dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, vì giá được tổ chức bên trong kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, giúp củng cố cơ hội hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi kéo dài đến 29,80.

Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục đề xuất xu hướng tăng giá trong giai đoạn sắp tới, có tính đến điều đó Giữ trên mức 26,90 là rất quan trọng để tiếp tục đà tăng được đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 27,30 và kháng cự 29,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng