Giá vàng vượt mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 31-08-2020


Economy analysis


Giá vàng bắt đầu giao dịch hôm nay với xu hướng tăng giá bổ sung để vượt qua 1967,90 và cố gắng di chuyển khỏi mức đó, hỗ trợ sự tiếp tục của xu hướng tăng dự kiến ​​trong ngày và ngắn hạn, nhắm mục tiêu đến năm 2008.80 như một trạm tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ vẫn chiếm ưu thế trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc phá vỡ 1967.90 và giữ dưới mức nó có thể khiến giá chịu áp lực tiêu cực tạm thời nhắm mục tiêu kiểm tra 1934,86 khu vực trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1950,00 và kháng cự 2000,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng