USDCAD đạt được mục tiêu thứ hai - Phân tích - 31-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã cố gắng đạt được mục tiêu chờ đợi thứ hai của chúng tôi ở mức 1.3045, cho thấy các giao dịch đi ngang tạm thời, vì chúng tôi nhận thấy rằng stochastic mất dần động lượng tích cực, trong khi đường EMA50 hình thành áp lực tiêu cực liên tục đối với giá.

Do đó, chúng tôi tin rằng cơ hội hợp lệ để đạt được mức giảm nhiều hơn trong các phiên sắp tới, vì mục tiêu tiếp theo nằm ở 1.2960, lưu ý rằng điều quan trọng là phải giữ dưới 1.3190 để tiếp tục xu hướng giảm đã đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm trong khoảng hỗ trợ 1.3000 đến 1.3150 kháng cự.

xu hướng cho ngày hôm nay: Giảm