USDJPY chạm ngưỡng hỗ trợ chính - Phân tích - 31-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY tiếp tục giảm để chạm vào mục tiêu tiêu cực được đề xuất trong bản cập nhật kỹ thuật cuối cùng của chúng tôi ở mức 105,20, dao động gần mức này, sẽ chịu áp lực tiêu cực dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, chờ phá vỡ mức đã đề cập để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm trong ngày và ngắn hạn, mà mục tiêu tiếp theo của nó là 103,65.

Do đó, xu hướng giảm sẽ được kỳ vọng cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi việc di chuyển xuống dưới đường EMA50, lưu ý rằng việc không đạt được mức phá vỡ cần thiết sẽ đẩy giá kiểm tra lại vùng 106,44 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 104,70 và mức kháng cự 106,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm