EURUSD tiếp tục tăng - Phân tích - 31-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD cho thấy các giao dịch tích cực mới vào thời điểm mở cửa ngày hôm nay, cố gắng tiếp cận mục tiêu đầu tiên của chúng tôi, hiện tăng lên 1,1965, vì nó nhận được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, lưu ý rằng việc vi phạm mức đã đề cập sẽ đẩy giá về phía 1,2160 trong thời gian tới. bất kỳ nỗ lực mới nào để tăng.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1845 và kháng cự 1.2000.

xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng