Phân tích cuối ngày đối với dầu thô 28-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô tiếp tục dao động quanh mức 43,05, do đó, không có gì thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên mức 41,95 và 41,05, trong khi mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là 45,00.