Phân tích cuối ngày cho Vàng 28-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đã thành công trong việc đạt được mục tiêu đầu tiên của chúng tôi ở mức 1967.90 và cố gắng vượt qua nó, điều này hỗ trợ việc tiếp tục tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi trong ngày và ngắn hạn, mở đường để hướng tới trạm tiếp theo của chúng tôi vào năm 2008.80, nhắc nhở bạn rằng điều quan trọng là phải giữ trên mức 1934,86 để tiếp tục đà tăng dự kiến.