Starbucks trả lại cao hơn - Phân tích - 28-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của Starbucks đã tăng trở lại với mức lợi nhuận 1,21% trong phiên trước trong khi vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng là 83,53, khi nó giao dịch dọc theo đường xu hướng ngắn hạn đi lên, với áp lực tích cực từ SMA 50 ngày, cùng với tín hiệu từ RSI mặc dù đạt đến mức quá mua.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng và đặt mục tiêu vào mức kháng cự 90,45, với điều kiện mức kháng cự 83,52 đã bị phá vỡ.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng