Cập nhật: Cặp USDJPY bị lỗ nặng


Economy analysis


Cặp USDJPY giảm mạnh để phá vỡ 106,44 và đạt đến ngưỡng 105,20 mức hiện tại, điều này kích hoạt lại kịch bản xu hướng giảm chính, lưu ý rằng việc phá vỡ mức cuối cùng sẽ kéo dài sóng giảm lên đến 103,65 như một trạm tiếp theo, trong khi dự kiến từ chối sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi vi phạm mức 106,44 và giữ trên mức đó.