Kháng tấn công 3M hiện tại - Phân tích - 07-07-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của

3M đã tăng 0,67% trong phiên trước, giải quyết ngưỡng kháng cự 159,19, đại diện cho tỷ lệ 61,8% của mức thoái lui Fibonacci cho sóng giảm dần trong trung hạn (từ 187,00 đến 114,01), với áp lực dương từ 50 SMA -day, cùng với các tín hiệu tích cực từ chỉ báo RSI.

Do đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thêm lợi nhuận cho cổ phiếu, nhắm mục tiêu mức kháng cự 169,94, đại diện cho tỷ lệ 76,4% của cùng mức thoái lui.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish