Cập nhật giữa trưa cho AUDUSD 28-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD tăng mạnh lên để vượt qua mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,7300 và xác nhận mở đường để mở rộng sóng tăng đến mục tiêu 0,7400 đại diện cho trạm tiếp theo của chúng tôi, để tiếp tục đề xuất xu hướng tăng trong các phiên sắp tới. hỗ trợ bởi EMA50, nhắc bạn rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu phải giữ trên các mức 0,7243 và 0,7170.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7240 và 0,7360

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng