Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 28-08-2020


Economy analysis


Biên độ hẹp chi phối giao dịch giá dầu Brent kể từ sáng, chờ kích hoạt hiệu ứng tích cực của stochastic để phục hồi hướng tới đạt được mức tăng mới bắt đầu ở mức 47,60, sau đó là 49,00.

Nhìn chung, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn còn hiệu lực và tích cực trong các phiên sắp tới trừ khi chúng ta chứng kiến ​​sự phá vỡ rõ ràng và giữ dưới 44,45.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,60 và kháng cự 47,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng