Cập nhật giữa ngày cho Dầu thô 28-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô cho thấy các giao dịch thắt chặt kể từ buổi sáng, dao động quanh mức 43,05, chờ đợi tiếp tục xu hướng tăng nhắm mục tiêu 45,00 làm trạm chính tiếp theo, vì giá được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ 41,95, theo sau là 41,05 mức và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 42,00 hỗ trợ và 45,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng