Cập nhật giữa ngày cho Silver 28-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tích cực hiện tại, được thúc đẩy bởi sự tích cực của ngẫu nhiên, nhận được sự hỗ trợ tích cực bởi đường EMA50, chờ đợi sự gia tăng nhiều hơn trong thời gian còn lại của ngày, lưu ý rằng việc vượt qua mức 27,50 sẽ giảm bớt sứ mệnh đạt được mục tiêu tích cực của chúng tôi, bắt đầu từ 28,00 và mở rộng lên 29,80, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 26,90 theo sau là 26,50 mức và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa mức hỗ trợ 26,50 và 28,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng