Cập nhật giữa trưa cho Vàng 28-08-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực để di chuyển khỏi mức 1934,80, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng trong các phiên sắp tới và con đường đang mở ra để đạt được mục tiêu đã chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1967,90, nhắc nhở bạn rằng vượt qua mức này sẽ thúc đẩy giá đến năm 2008.80 là mục tiêu tích cực tiếp theo, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi phá vỡ mức 1934,86 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1920,00 và mức kháng cự 1975,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng