Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 28-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD tăng mạnh lên để xác nhận việc phá vỡ mức 1.1845 và tiếp cận mục tiêu tích cực đầu tiên tại 1.1945, điều này khiến giá đạt được nhiều mức tăng hơn và tiếp tục xu hướng tăng chính, lưu ý rằng việc vượt qua mức cuối cùng sẽ đẩy giá lên 1.2160 các khu vực trên cơ sở ngắn hạn, trong khi mức tăng dự kiến ​​sẽ vẫn có hiệu lực với điều kiện giá ổn định trên 1.1845.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1840 và kháng cự 1.1980.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng