GBPJPY ghi lại nhiều mục tiêu - Phân tích - 28-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã hình thành cuộc tấn công tăng giá mạnh mẽ vào ngày hôm qua sau khi phá vỡ ngưỡng cản 139,80, để nhận thấy đạt mức 141,60 sau đó hình thành mức phục hồi tiêu cực tạm thời như xuất hiện trên biểu đồ.

Nhìn chung, hợp nhất trong kênh tăng giá cùng với các tín hiệu xung lượng tích cực liên tục cho phép chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm tiếp tục cuộc tấn công tăng giá, đạt mục tiêu 142,30, tiếp theo là chạm đến mức kháng cự của kênh tăng tại 145,15.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay là từ 140,20 đến 142,30

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng