Bạch kim có xu hướng tích cực - Phân tích - 28-8-2020


Economy analysis


Giá bạch kim xác nhận việc duy trì xu hướng tăng giá bằng cách giải quyết trên mức hỗ trợ ban đầu 915,00, cho phép chúng tôi đợi để thu thập động lượng tích cực, sau đó lặp lại nỗ lực tiếp cận các trạm chính bắt đầu ở mức 980,00 và 1045,00.

< p>

Mặt khác, cố gắng thu thập thông tin xuống dưới đường trung bình động 55 –được định vị hiện tại ở mức 870,00- sẽ hủy bỏ tổng quan về xu hướng tăng giá để củng cố các nỗ lực điều chỉnh giảm giá và kỳ vọng nhắm mục tiêu 810,00 theo sau các mức 740,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 910,00 đến 980,00

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng