Giá đồng lặp lại áp lực lên rào cản - Phân tích - 28-8-2020


Economy analysis


Giá đồng lặp lại áp lực tích cực lên ngưỡng cản 3,0000, cố gắng tìm cơ hội thoát khỏi sự dao động đi ngang và bắt đầu tiếp tục nỗ lực tăng giá, do đó, chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi hành vi giá hôm nay và đợi bốn giờ tới gần quản lý để phát hiện các mục tiêu tiếp theo.

Lưu ý rằng thành công để vượt qua rào cản hiện tại và giữ ở trên nó sẽ đẩy giá trở lại đường tăng giá để bắt đầu nhắm mục tiêu đến nhiều mức tích cực bắt đầu ở mức 3,1200 và 3,3000.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 2,9500 đến 3,0200

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay : Vỉa hè