AUDUSD lấy lại xu hướng tăng - Phân tích - 28-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã xác nhận vi phạm mức 0,7243 sau khi đóng nến hàng ngày trên đó, bắt đầu từ hôm nay với xu hướng tăng giá bổ sung để di chuyển khỏi mức này, điều này khiến giá lấy lại xu hướng tăng chính, tiếp cận mục tiêu tích cực đầu tiên của chúng tôi ở mức 0,7300, chờ vượt qua mức này để mở đường hướng tới 0,7400 như một trạm tiếp theo.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng trong các phiên sắp tới trừ khi phá vỡ 0,7243, tiếp theo là 0,7170 và giữ dưới mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7240 và 0,7360

Xu hướng dự kiến ​​cho hôm nay: Tăng giá