Giá dầu Brent có tín hiệu tích cực - Phân tích - 28-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent hôm qua phải đối mặt với áp lực tiêu cực khi dao động quanh đường EMA50, nhận thấy rằng stochastic bắt đầu trùng lặp tích cực, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính, di chuyển được tổ chức bên trong kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ, nhắc nhở bạn rằng mục tiêu dự kiến ​​của chúng tôi bắt đầu ở mức 47,60 và mở rộng đến 49,00.

Mặt khác, chúng tôi nên lưu ý rằng việc phá vỡ 44,45 sẽ ngăn đà tăng đề xuất và ép giá bắt đầu Sóng giảm điều chỉnh trong ngày.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,60 và kháng cự 47,50.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng