Giá dầu thô tạm thời đối mặt với áp lực tiêu cực - Phân tích - 28-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô đã đưa ra các giao dịch tiêu cực ngày hôm qua để di chuyển xuống dưới 43,05, nhưng nó vẫn nằm trên mức hỗ trợ chính 41,95, đại diện cho yếu tố bảo vệ đầu tiên đối với kịch bản tích cực tổng thể, lưu ý rằng đường EMA50 tiếp tục hỗ trợ giá từ bên dưới.

Do đó, tổng quan về xu hướng tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có giá trị trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi tín hiệu tích cực được cung cấp bởi stochastic, đang chờ hướng tới 45,00 đại diện cho mục tiêu chính tiếp theo của chúng tôi, lưu ý rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 41,95 và quan trọng nhất trên 41,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa 42,00 hỗ trợ và 45,00 kháng cự.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng