USDCAD chạm mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 28-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD đã thành công khi chạm vào mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1,3112 và gây áp lực tiêu cực lên nó, củng cố kỳ vọng tiếp tục xu hướng giảm trong các phiên sắp tới, mục tiêu đặt mục tiêu là 1,3045 như một trạm tiếp theo, lưu ý rằng việc vượt qua mức này sẽ thúc đẩy giá đến 1.2960 như một mục tiêu chính tiếp theo.

Do đó, kịch bản tiêu cực sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi áp lực tiêu cực hình thành bởi đường EMA50, lưu ý rằng sự tiếp tục của mức suy giảm dự kiến ​​yêu cầu giữ dưới mức 1.3220.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3030 và kháng cự 1.3180.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm