USDJPY đạt được mức tăng mạnh - Phân tích - 28-08-2020


Economy analysis


Cặp USDJPY đã tăng mạnh vào ngày hôm qua để phá vỡ mức 106,44 và đóng nến hàng ngày trên mức đó, bắt đầu từ hôm nay với mức tăng nhiều hơn để di chuyển khỏi mức đã đề cập, điều này xác nhận việc quay đầu theo dõi trong ngày lên trên, trên đường hướng tới 107,68 điều đó thể hiện mục tiêu tích cực tiếp theo của chúng tôi.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được kỳ vọng trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng việc phá vỡ 106,44 sẽ ngăn đà tăng được đề xuất và ép giá giảm một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 106,40 và kháng cự 107,68

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng