GBPUSD vi phạm ngưỡng kháng cự - Phân tích - 28-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD bắt đầu giao dịch ngày hôm nay với sự tích cực rõ ràng là phá vỡ ngưỡng kháng cự trong ngày của kênh giảm giá xuất hiện trên biểu đồ và cố gắng giữ trên nó, được thúc đẩy bởi các tín hiệu tích cực do stochastic cung cấp, ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và dẫn đầu giá để tiếp tục xu hướng tăng chính trong kênh tăng xuất hiện trên biểu đồ.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay và các mục tiêu bắt đầu ở mức 1,3350 và mở rộng đến 1.3530, có cân nhắc rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu phải giữ trên 1.3205.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3155 và kháng cự 1.3350.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng