eBay trả lại cao hơn - Phân tích - 27-08-2020


Economy analysis


Cổ phiếu của eBay tăng trở lại với mức lợi nhuận 0,91% trong bối cảnh xu hướng tăng chính trong trung và ngắn hạn chiếm ưu thế, với sự hỗ trợ từ đường SMA 50 ngày, bị chống lại bởi các tín hiệu tiêu cực từ RSI.

Do đó, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ tăng nhiều hơn, nhắm mục tiêu đến ngưỡng kháng cự chính là 61.09.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng