Cập nhật: USDJPY tấn công mức kháng cự


Economy analysis


Cặp USDJPY quay trở lại tăng và bắt đầu tấn công mức 106,44, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc vi phạm mức này, tiếp theo là vi phạm 106,55 sẽ ngăn chặn kịch bản tiêu cực được đề xuất gần đây và khiến giá quay đầu tăng và đạt được mức tăng mới đạt 107,68.