Cập nhật: EURUSD chạm mục tiêu đầu tiên


Economy analysis


Cặp EURUSD đã cố gắng phá vỡ mức 1,1845 nhưng nó đã bật xuống mạnh mẽ để đạt được mục tiêu đã chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1,1770, nhấn tiêu cực vào mức này để phá vỡ nó và mở đường để hướng tới mục tiêu tiếp theo của chúng tôi ở mức 1,1710, chờ đợi thêm sự suy giảm trong các phiên sắp tới, lưu ý rằng chúng ta cần theo dõi giá khi đạt đến mức mục tiêu, do đó nó có các chìa khóa xu hướng tiếp theo, vì việc phá vỡ nó sẽ tác động lên giá tiếp tục giảm trong ngắn hạn, trong khi giữ chống lại áp lực tiêu cực hiện tại sẽ đẩy giá tiếp tục xu hướng tăng chính một lần nữa.