Cập nhật: giá vàng đối mặt với áp lực tiêu cực mạnh


Economy analysis


Giá vàng giao dịch với sự tiêu cực mạnh ngay bây giờ sau khi thành công chạm mục tiêu chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở 1967.90, phá vỡ 1934,86 và tiếp cận mức hỗ trợ quan trọng 1901,80, điều này khuyến cáo sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc phá vỡ hỗ trợ này sẽ gây ra nhiều suy giảm hơn và buộc giá phải chịu thêm khoản lỗ và có khả năng chuyển sang xu hướng ngắn hạn và trung hạn giảm xuống.