Cập nhật giữa ngày cho AUDUSD 07-07-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD giao dịch tiêu cực để kiểm tra EMA50 và miễn là giá trên 0,6860, tổng quan tăng giá của chúng tôi sẽ vẫn có hiệu lực trong giai đoạn sắp tới, được hỗ trợ bởi stochastic vào các khu vực bán quá mức, chờ đợi để thúc đẩy giá tiếp tục Giao dịch tích cực nhắm mục tiêu 0,7064 là chủ yếu.

Chúng tôi cần lưu ý rằng việc phá vỡ 0,6860 sẽ nhấn vào giá để chuyển sang giảm và truy cập vào 0,6700 trước khi có bất kỳ nỗ lực mới nào tăng lên.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 0,6900 hỗ trợ đến 0,7040

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Bullish