Cập nhật giữa trưa cho dầu Brent 27-08-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent đã không cho thấy bất kỳ động thái mạnh nào kể từ buổi sáng, tiếp tục dao động trong biên độ chặt chẽ trên ngưỡng kháng cự của phạm vi đi ngang, do đó, không có thay đổi đối với kịch bản xu hướng tăng phụ thuộc vào sự ổn định giá trên 44,15, trong khi các mục tiêu chính của chúng tôi là ở mức 47,60 tiếp theo là 49,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 44,80 và kháng cự 47,50.

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Tăng