Cập nhật giữa ngày cho dầu thô 27-08-2020


Economy analysis


Phạm vi hẹp chi phối các giao dịch Giá dầu thô kể từ buổi sáng, nhận thấy rằng stochastic đã thoát khỏi động lượng tiêu cực rõ ràng để tiếp cận các vùng quá bán, trong khi đường EMA50 tiếp tục cung cấp hỗ trợ tích cực cho giá, để giữ cho chúng tôi tổng quan tích cực phụ thuộc vào giá ổn định trên mức 41,85 và 41,05, trong khi mục tiêu tiếp theo của chúng tôi là 45,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng