Cập nhật giữa trưa cho Silver 27-08-2020


Economy analysis


Giá bạc cho thấy giao dịch tích cực ngay bây giờ sau khi nghiêng về mức 26,90, tạo thành cơ sở hỗ trợ tốt hỗ trợ việc tiếp tục xu hướng tăng giá dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, chờ hướng tới mức 28,00 theo sau là mức 29,80 như các trạm chính tiếp theo, tham gia Cân nhắc rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu phải giữ trên các mức 26,90 và 26,30.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,30 và kháng cự 28,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng