Cập nhật giữa trưa cho Vàng 27-08-2020


Economy analysis


Giá vàng tiếp tục giao dịch tích cực sau khi tiếp cận mức 1934,86 sáng nay, để giữ cho kịch bản xu hướng tăng có hiệu lực và tích cực cho ngày hôm nay, chờ đợi vượt qua đường EMA50 để giảm bớt sứ mệnh hướng tới các mục tiêu tích cực chính của chúng tôi, bắt đầu ở mức 1967.90 và mở rộng đến năm 2008.80, nhắc bạn rằng việc giữ trên mức 1934,86 thể hiện điều kiện quan trọng để đạt được các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1920,00 và kháng cự 1970,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng