Cập nhật giữa ngày cho GBPUSD 27-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD dao động quanh ngưỡng kháng cự quan trọng 1.3225 và giữ ổn định dưới ngưỡng đó cho đến thời điểm hiện tại, do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực cho ngày hôm nay, điều này phụ thuộc vào sự ổn định giá dưới mức đã đề cập, được hỗ trợ bởi tiêu cực ngẫu nhiên, chờ đợi tiến tới mức 1.3140, tiếp theo là 1.3035 là các trạm chính tiếp theo.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3100 và kháng cự 1.3270.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm