Cập nhật giữa ngày cho EURUSD 27-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD dao động gần mức 1.1845 và vẫn ở dưới mức đó, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng giảm giá của chúng tôi có giá trị cho ngày hôm nay, được hỗ trợ bởi tín hiệu chồng chéo tiêu cực rằng stochastic bắt đầu hiển thị ngay bây giờ, chờ đợi để tiếp tục giảm với mục tiêu 1.1775, tiếp theo là 1.1710 chủ yếu , nhắc bạn rằng điều quan trọng là phải giữ dưới mức 1.1845 để tiếp tục xu hướng giảm dự kiến.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1710 và kháng cự 1.1900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm