EURJPY giữ trên mức trung bình động - Phân tích - 27-8-2020


Economy analysis


Cặp EURJPY đã hình thành mức phục hồi tiêu cực tạm thời vào ngày hôm qua để giải quyết trên mức trung bình động 55, để xác nhận việc chặn các giao dịch trong kênh tăng giá xuất hiện trên biểu đồ.

Do đó, chúng tôi sẽ phụ thuộc vào mức 125,00 hình thành hỗ trợ ban đầu, lưu ý rằng việc thoát ra khỏi vùng quá bán sẽ cung cấp cho giá động lực tích cực mới để quản lý để tiếp tục tăng và ghi nhiều mục tiêu hơn bằng cách tiến tới mức 126,75, tiếp theo là đạt 128,30 trong giai đoạn sắp tới.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 125,00 đến 126,75

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng