GBPJPY có xu hướng đổi mới tính tích cực - Phân tích - 27-8-2020


Economy analysis


Cặp GBPJPY đã thành công trong việc cung cấp các giao dịch tích cực mới vào ngày hôm qua do vượt qua ngưỡng 139,80, để củng cố các nỗ lực tăng giá bổ sung và kỳ vọng nhắm mục tiêu mức 140,80, tiếp theo là mở rộng giao dịch đến 142,30.

Lưu ý rằng nỗ lực ngẫu nhiên để thu thập thông tin về các khu vực quá mua làm tăng áp lực tích cực lên giá, để quản lý tiếp tục đà tăng cho đến khi ghi lại các mục tiêu đề xuất.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho hôm nay là giữa 139,60 và 140,80

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng