Bạch kim đầu hàng trước sự mâu thuẫn của các chỉ số - Phân tích - 27-8-2020


Economy analysis


Không có tin tức nào về giá Bạch kim, hãy lưu ý giao dịch đi ngang liên tục bằng cách giải quyết gần mức 930,00, bị ảnh hưởng bởi sự mâu thuẫn của đường trung bình động 55 với tiêu cực ngẫu nhiên.

Do đó, tổng quan về xu hướng giảm điều chỉnh sẽ vẫn có giá trị tùy thuộc vào sự ổn định của rào cản 980.00, nhắc nhở bạn rằng các mục tiêu điều chỉnh nằm ở khoảng 866.00 và 745.00, trong khi tập hợp trên rào cản đã đề cập và giải quyết ở trên nó sẽ xác nhận lấy lại xu hướng tăng, dự kiến ​​sẽ di chuyển đến 1045.00 theo sau bằng cách đạt được mục tiêu tích cực chính là 1105,00.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 980,00 đến 910,00

Dự kiến xu hướng cho ngày hôm nay: Dao động trong phạm vi tăng