Cập nhật giữa ngày cho dầu Brent 07-07-2020


Economy analysis


Giá dầu Brent giao dịch tiêu cực để tấn công mức 42,85, hỗ trợ cơ hội để kích hoạt kịch bản tiêu cực trong các phiên sắp tới, nhưng chúng ta cần phải đóng cửa hàng ngày dưới mức này để xác nhận sự tiếp tục của xu hướng giảm đối với 41,50 tiếp theo là 39,40 như các trạm chính tiếp theo.

Mặt khác, vi phạm 43,38 sẽ dẫn đến giá để đạt được mức tăng mới đạt 45,00, do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục với tính trung lập của mình cho đến khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng hơn cho xu hướng tiếp theo. p> Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Trung lập