Giá đồng dao động gần ngưỡng cản - Phân tích - 27-8-2020


Economy analysis


Giá đồng đã hình thành làn sóng tích cực mới vào ngày hôm qua để tiếp cận ngưỡng cản 3,0000, nhắc nhở bạn rằng sự ổn định của hàng rào này sẽ làm tăng cơ hội thống trị xu hướng giảm điều chỉnh, buộc giá phải chịu một số khoản lỗ trong ngày bằng cách giảm xuống mức 2,8500 và 2,7650 .

Mặt khác, thành công vượt qua ngưỡng cản hiện tại và giữ ở trên nó sẽ đưa giá trở lại đường tăng giá để bắt đầu nhắm mục tiêu nhiều mức tích cực bắt đầu từ 3,1200 .

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là từ 3,0000 đến 2,8500

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm