USDCHF dưới mức trung bình động - Phân tích - 27-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCHF đã cung cấp các giao dịch tích cực tạm thời vào ngày hôm qua nhưng nó đã giảm xuống rõ ràng để giải quyết dưới đường EMA50, điều này giữ cho tổng quan về xu hướng giảm của chúng tôi có giá trị trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu chủ yếu là thử nghiệm 0,9000.

Chúng tôi nhắc bạn rằng việc tiếp tục xu hướng giảm yêu cầu phải giữ dưới 0,9120, vì việc vi phạm mức này sẽ đẩy giá kiểm tra vùng 0,9190 trước khi có bất kỳ nỗ lực giảm mới nào.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,9030 và kháng cự 0,9130.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm