AUDUSD kiểm tra mức kháng cự - Phân tích - 27-08-2020


Economy analysis


Cặp AUDUSD đã cung cấp các giao dịch tích cực vào ngày hôm qua để kiểm tra mức kháng cự quan trọng 0,7243 và vẫn nằm dưới mức này cho đến thời điểm hiện tại, kèm theo việc chứng kiến ​​các tín hiệu mua quá mức rõ ràng thông qua stochastic, để hỗ trợ cơ hội tiếp tục xu hướng giảm dự kiến ​​trong giai đoạn sắp tới, mục tiêu Mức 0,7065 ban đầu.

Mặt khác, chúng ta nên lưu ý rằng việc vi phạm 0,7243 và giữ ở trên mức đó sẽ ngăn chặn đà giảm được đề xuất và dẫn giá tiếp tục đường tăng giá chính một lần nữa.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 0,7170 và 0,7270

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm