Giá dầu thô giữ mức ổn định tích cực - Phân tích - 27-08-2020


Economy analysis


Giá dầu thô ổn định trên mức 43,05, nhận được hỗ trợ tích cực liên tục bởi đường EMA50.

Do đó, kịch bản xu hướng tăng sẽ vẫn có hiệu lực trong ngày và ngắn hạn, trong đó đặt mục tiêu 45,00 làm trạm chính tiếp theo, có cân nhắc rằng sự tiếp tục của sóng tăng yêu cầu giữ trên 41,85 và quan trọng nhất trên 41,05.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 42,00 và kháng cự 45,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng