Giá bạc phá vỡ ngưỡng kháng cự - Phân tích - 27-08-2020


Economy analysis


Giá bạc đã phá vỡ 26,90 một cách rõ ràng và đóng nến hàng ngày phía trên nó, kiểm tra cơ sở hỗ trợ quan trọng được hình thành trên mức này, khi EMA50 gặp hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, điều này cho thấy giá đang trên đường phục hồi xu hướng tăng chính.

Do đó, xu hướng tăng sẽ được đề xuất trong các phiên sắp tới và các mục tiêu bắt đầu ở mức 28,00 và kéo dài đến 29,80, lưu ý rằng phá vỡ 26,90 theo sau là 26,30 các mức sẽ ngăn đà tăng dự kiến ​​và tác động khiến giá giảm trở lại.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 26,30 và kháng cự 28,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng