Giá vàng đạt mục tiêu - Phân tích - 27-08-2020


Economy analysis


Giá vàng đã kết thúc ngày hôm qua trên 1934,86 sau khi thành công đạt được mục tiêu chờ đợi chính của chúng tôi ở mức 1901,80 vào ngày hôm nay, khi nó dựa vào đường hỗ trợ của kênh tăng giá chính và bật lên theo hướng tăng giá để tiếp tục đường tăng giá chính, trên đường đạt được mức tăng mới bắt đầu ở mức 1967.90 và kéo dài đến 2008.80.

Do đó, xu hướng tăng giá sẽ được đề xuất cho ngày hôm nay và giá cần phải có đủ động lực tích cực để đạt được các mục tiêu đã đề cập, lưu ý rằng việc phá vỡ 1934,86 sẽ khiến giá chịu áp lực tiêu cực mới nhắm mục tiêu kiểm tra lại mức hỗ trợ quan trọng 1901,80.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1920,00 và kháng cự 1970,00.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Tăng