USDCAD tiếp cận mục tiêu đầu tiên - Phân tích - 27-08-2020


Economy analysis


Cặp USDCAD tiếp tục giảm để tiếp cận dần dần từ mục tiêu được chờ đợi đầu tiên của chúng tôi ở mức 1.3112, để giữ cho kịch bản xu hướng giảm có hiệu lực và hoạt động trên cơ sở trong ngày và ngắn hạn, mục tiêu của nó kéo dài đến 1.3045 sau khi vượt qua mức trước đó.

EMA50 tiếp tục hỗ trợ làn sóng giảm giá được đề xuất, sẽ vẫn có giá trị với điều kiện giá ổn định dưới 1,3220.

Dự kiến phạm vi giao dịch cho ngày hôm nay nằm giữa hỗ trợ 1.3070 và kháng cự 1.3200.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm