GBPUSD đạt được mức tăng tốt - Phân tích - 27-08-2020


Economy analysis


Cặp GBPUSD đã giao dịch với sự tích cực mạnh vào ngày hôm qua để chạm vào mục tiêu tích cực được đề xuất trong báo cáo cuối cùng của chúng tôi ở mức 1.3225 và chúng tôi nhận thấy rằng sự gia tăng đã dừng lại ở đó và bắt đầu giảm vào thời điểm mở cửa ngày hôm nay, điều này khuyến khích chúng tôi đề xuất xu hướng giảm giá trong các phiên sắp tới, được hỗ trợ bởi tín hiệu chồng chéo tiêu cực do stochastic cung cấp ngay bây giờ.

Do đó, chúng tôi sẽ chờ đợi các giao dịch tiêu cực hôm nay và mục tiêu dự kiến ​​chính đạt 1.3035, lưu ý rằng vi phạm 1.3225 sẽ ngăn đà giảm đề xuất và khiến giá đạt được mức tăng bổ sung đạt 1.3400.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.3100 và kháng cự 1.3270.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm