EURUSD cố gắng tích cực - Phân tích - 27-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD đã kiểm tra mức kháng cự quan trọng 1.1845 và giữ sự ổn định của nó dưới mức đó, để bắt đầu cung cấp các giao dịch tiêu cực ngay bây giờ, được hỗ trợ bởi các tín hiệu tiêu cực xuất hiện trên stochastic, cho thấy sự sụt giảm trong các phiên sắp tới và hướng tới mức 1.1775, tiếp theo là Các mức 1.1710 là các trạm chính tiếp theo.

Do đó, kịch bản xu hướng giảm sẽ vẫn có hiệu lực và hoạt động trừ khi phá vỡ mức 1.1845 và giữ trên mức đó.

Phạm vi giao dịch dự kiến ​​cho ngày hôm nay là giữa hỗ trợ 1.1710 và kháng cự 1.1900.

Xu hướng dự kiến ​​cho ngày hôm nay: Giảm