Phân tích cuối ngày cho EURUSD 26-08-2020


Economy analysis


Cặp EURUSD giao dịch với mức độ tích cực rõ ràng sau khi kiểm tra các khu vực 1.1780, để bắt đầu kiểm tra mức kháng cự quan trọng hiện giảm xuống 1.1840, điều này khuyến khích sự thận trọng từ giao dịch sắp tới, vì việc vi phạm mức này sẽ dừng kịch bản tiêu cực được đề xuất ngày hôm nay và dẫn giá đạt được nhiều mức tăng hơn đạt 1.1900, tiếp theo là 1.1950.